Rekenhulp reparatie-uitkering van WWplus

Vul hieronder uw gegevens in en controleer of u recht heeft op een reparatie-uitkering van WWplus.

Welke cao is op mij van toepassing?

Hoe lang heb ik recht op een reparatie-uitkering?

Op welke dag begint uw WW-uitkering?
Uw uitkeringsduur bestaat uit een optelling van hele en halve maanden. Een halve maand is gelijk aan 15 kalenderdagen.
De duur van uw WW-uitkering staat op uw WW-beslissing. Heeft u geen WW-beslissing? Dan kunt u de duur berekenen met de rekenhulp van het UWV of bekijken op Mijn UWV onder Persoonlijke gegevens.
U kunt uw totale arbeidsverleden op uw eerste werkloosheidsdag opzoeken op Mijn UWV . Let op: Voor elk jaar arbeidsverleden heeft u recht op één maand WW-uitkering, met een minimum van 3 maanden. Met de ingevulde duur van uw WW-uitkering zou u meer jaren arbeidsverleden moeten hebben. Controleer of u de juiste waarden heeft ingevuld.

Resultaat

Uw werkgever is geen lid van WENB of WWb, u heeft geen recht op een reparatie-uitkering van WWplus.

U heeft geen recht op een reparatie-uitkering omdat de start van uw WW vóór 1 januari 2016 ligt. Uw WW-uitkering heeft daardoor al de volledige duur en hoeft niet gerepareerd te worden.

U heeft geen recht op een reparatie-uitkering omdat u al recht heeft op een volledige WW-uitkering.

U heeft mogelijk recht op een reparatie-uitkering van maanden. De hoogte van uw reparatie-uitkering is gelijk aan de hoogte van uw WW-uitkering.

WW van UWV
RU
Aanvragen vanaf:

U kunt uw reparatie-uitkering (RU) aanvragen vanaf , 1 maand voor het einde van uw WW-uitkering, met behulp van het aanvraagformulier reparatie-uitkering .

Indien u vragen heeft kunt u met ons contact opnemen via het vragenformulier .

Wijzigen Nieuwe berekening

Disclaimer

Of u recht heeft op een reparatie-uitkering wordt individueel beoordeeld en is ook afhankelijk van andere factoren, bijvoorbeeld of en hoe lang u tijdens uw werkloosheid tussentijds heeft gewerkt.

Het aantal maanden en de datums die deze rekenhulp berekent zijn een indicatie. Aan de uitkomst van deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.