Rekenhulp reparatie-uitkering van WWplus

Opbouw en duur WW verandert per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 is de WW versoberd. De uitkeringsduur wordt vanaf deze datum stapsgewijs verkort van maximaal 38 naar 24 maanden. Ook de opbouw van de WW is vertraagd.

Heeft u een WW-uitkering die op of na 1 januari 2016 is gestart? Dan kunt u te maken krijgen met deze verkorting van de WW.

Reparatie-uitkering in cao’s WENB en WWb

In de cao’s van de WENB en de WWb is geregeld dat de verkorting van de WW wordt gerepareerd. Dit betekent dat de WW-uitkering van ex-werknemers weer wordt aangevuld naar de oorspronkelijke duur van de WW. Deze reparatie-uitkering voert WWplus uit voor WENB en WWb.

Reparatie-uitkering in de CAR-UWO

In de CAR-UWO is geregeld dat de verkorting van de WW wordt gerepareerd. Dit betekent dat de WW-uitkering van ex-werknemers weer wordt aangevuld naar de oorspronkelijke duur van de WW. Deze reparatie-uitkering voert WWplus uit voor diverse gemeenten. Wilt u weten of WWplus de reparatie-uitkering voor uw gemeente uitvoert dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze infodesk. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 088-6055140

Wanneer heeft u recht op een reparatie-uitkering?

U heeft mogelijk recht op een reparatie-uitkering van WWplus indien u een WW-uitkering heeft die gestart is vanaf 1 januari 2016 én indien u op moment van ontslag in dienst was bij een werkgever die lid is van WENB of WWb of bij een gemeente die de uitvoering van de reparatie-uitkering bij WWplus heeft belegd.

Vul hieronder uw gegevens in en controleer of u recht heeft op een reparatie-uitkering van WWplus.

Welke cao is op mij van toepassing?

Hoe lang heb ik recht op een reparatie-uitkering?

Op welke dag begint uw WW-uitkering?
De duur van uw WW-uitkering staat op uw WW-beslissing. Heeft u geen WW-beslissing? Dan kunt u de duur berekenen met de rekenhulp van het UWV.
U kunt uw totale arbeidsverleden op uw eerste werkloosheidsdag opzoeken op Mijn UWV . Let op: Voor elk jaar arbeidsverleden heeft u recht op één maand WW-uitkering, met een minimum van 3 maanden. Met de ingevulde duur van uw WW-uitkering zou u meer jaren arbeidsverleden moeten hebben. Controleer of u de juiste waarden heeft ingevuld.

Resultaat

Uw werkgever is geen lid van WENB of WWb, u heeft geen recht op een reparatie-uitkering van WWplus.

U heeft geen recht op een reparatie-uitkering omdat de start van uw WW vóór 1 januari 2016 ligt. Uw WW-uitkering heeft daardoor al de volledige duur en hoeft niet gerepareerd te worden.

U heeft geen recht op een reparatie-uitkering omdat u al recht heeft op een volledige WW-uitkering.

U heeft mogelijk recht op een reparatie-uitkering van maanden. De hoogte van uw reparatie-uitkering is gelijk aan de hoogte van uw WW-uitkering.

WW van UWV
RU
Aanvragen vanaf:

U kunt uw reparatie-uitkering (RU) aanvragen vanaf , 1 maand voor het einde van uw WW-uitkering, met behulp van het aanvraagformulier reparatie-uitkering .

Indien u vragen heeft kunt u met ons contact opnemen via het vragenformulier .

Wijzigen Nieuwe berekening

Disclaimer

Of u recht heeft op een reparatie-uitkering wordt individueel beoordeeld en is ook afhankelijk van andere factoren, bijvoorbeeld of en hoe lang u tijdens uw werkloosheid tussentijds heeft gewerkt.

Het aantal maanden en de datums die deze rekenhulp berekent zijn een indicatie. Aan de uitkomst van deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.